מכתב חודש אייר ערך הכבוד

נשלח 20 באפר׳ 2015, 8:51 על ידי חנית אברהמי


א' באייר תשע"ה 20 באפריל 2015

הורים ותלמידים יקרים

חודש אייר , נבחר במסגרת "מפתח הלב" להיות חודש "הכבוד".

הכבוד הינו ערך יסוד אוניברסאלי, והוא נבחן ונמדד מדי יום ביחסם של בני אדם לזולתם. להתייחס לזולת בכבוד משמעו - לתת חשיבות לכל אדם באשר הוא ולהכיר בערכו מעצם היותו "אדם". בכל אדם פועם צורך אנושי עמוק שיתייחסו אליו בכבוד, והוא מצפה מאחרים שיתייחסו באופן חיובי לזהותו, לרגשותיו, למחשבותיו, לאמונתו, למעשיו ולקשייו.
נקודת המוצא ביהדות ביחס לכבוד האדם משתקפת באמרה "יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך" (אבות ב', י'): כשם שאינך רוצה שיפגעו בכבודך, כך היזהר שלא לפגוע בכבוד חברך.
במדינת ישראל נחקק חוק יסוד כבוד האדם וחירותו (1992) הקובע: "... אין פוגעים בחייו, בגופו או בכבודו של אדם באשר הוא אדם...".

בנוסף לכבוד האדם, במהלך החודש הקרוב נדגיש ונייחד שיעורים רבים לנושאים הבאים: הכבוד לדגל, לסמל, להמנון. הכבוד לטקסי יום הזיכרון לחללי צהל ונפגעי פעולות האיבה. נדבר על משמעות הטקסים ליחיד ולחברה והכבוד לנופלים הרבים במערכות ישראל. נדבר על הטקסים הערכיים במעבר ליום העצמאות, הדלקת המשואות בהר הרצל ומשמעותם ועוד...

אנו חשים מדי חודש את יישום ערכי מפתח הלב בקרב כל אוכלוסיית ביה"ס וגאים על כך מאוד. לכן החלטנו הפעם שמצטייני חודש ניסן בדגש על "אחדות ושונות" יהיו... כל תלמידי ביה"ס! על פעילויות הפסח היפות, על ההכנות והביצוע. לכן כל כתה הינה מצטיינת כיתתית על "אחדות כוחותינו למרות שונותנו".

עלו והצליחו!

בחודש הכבוד, יש לנו הכבוד לארח את מנהלת מחוז הצפון, הגב' ארנה שמחון, אשר תגיע למושבה שלנו להכיר מקרוב את החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. הפמליה תגיע לראות את בית ספרנו הקטן והמקסים בפעילות שגרתית. ברוכים הבאים!

הטיולים השנתיים ואירועי החודש הקרוב מופיעים בלוח החודשי המצ"ב.

בברכה צוות ביה"ס
והמנהלת, רחל בר מעוז
Comments