שיר לכל יום


 התכנית ”שיר של יום“, מטרתה העיקרית היא לאפשר פתיחת בוקר רכה ומשמעותית היוצרת אווירה נעימה והתורמת להמשכו של יום הלימודים בבית הספר. 
בעזרת פתיחת בוקר כזו אנו שואפים להכשיר בוגרים המכירים את השירים והפיוטים שהינם נכסי צאן ברזל של התרבות והמורשת ואת מלחיניהם ויוצריהם. 
ידוע לנו כי השירה פועלת מהאונה הימנית של המוח, ולכן היא מניעה רגשית וגורמת לתחושה של רוגע ושמחה. 
תלמידי בתי הספר שישירו במהלך השבוע מתוך רפרטואר השירים המוצע להם, יעשירו וירחיבו את אוצר המילים והמשלב הלשוני שלהם. 
במהלך השבוע ילמדו הילדים על השירים במגוון תחומי דעת. החיבור הרב-תחומי בין המוזיקה לספרות, להיסטוריה, למורשת וללשון יוצר מרחב למידה משמעותי. 
כולנו מקווים כי באמצעות השירים הללו נצליח לקשור את התלמידים לעושר התרבותי-מוזיקלי של המורשת ולטעת בהם הרגשת הזדהות והשתייכות. https://sites.google.com/a/p.tveria.tzafonet.org.il/pisga-tverya/shir-tafrit/%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F%20%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F.JPG?attredirects=0   https://sites.google.com/a/p.tveria.tzafonet.org.il/pisga-tverya/shir-tafrit/%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C%20%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2.JPG?attredirects=0   

   https://sites.google.com/a/p.tveria.tzafonet.org.il/pisga-tverya/shir-1/shir-reshimahttps://sites.google.com/a/p.tveria.tzafonet.org.il/pisga-tverya/shir-tafrit/%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%20%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2.JPG?attredirects=0

Comments