תוצרים ליום מקוון - ביה"ס נחשוני החולה יסוד המעלה


בית הספר "נחשוני החולה" מיסוד המעלה
מציג תוצרי למידה
50 שנים לשחרור ואיחוד ירושלים


(משחקים מחולל המשחקים של גלים)


קליעה למטרה  השיר "ירושלים של זהב"

קליעה למטרה אבן ירושלמית

חידון דוד המלךComments