מכתב חודש סיוון

תורנויות

מתוך "זכויותיך" על-פי הסתדרות המורים

לפי הנוהג המקובל, ניתן להטיל על כל מורה העובד מעל חצי משרה (מ־51%) שתי תורנויות שבועיות: תורנות אחת ארוכה (יום מלא!) ותורנות אחת קצרה (של הפסקה אחת). בממ”ד - תורנות אחת נוספת בשעת התפילה

 

 

       תורנות המורים בבוקר מתחילה ב-7.45 - מסמך רונית     

        תירוש מיום 12.3.03.

 

Comments