לוח צלצולים

לוח צלצולים תשע"ג

שיעור

זמן

1

8:10-9:00

 

2

 

9:00-9:50

הפסקת  אוכל עם התלמידים בכתה

9:50-10:00

                                     

הפסקה

 

10:00-10:15

3

 

10:15-11:00

4

 

11:00-11:45

הפסקה

 

11:45-11:55

5

 

11:55-12:40

6

 

12:40-13:25

הפסקת  אוכל עם התלמידים בכתה

13:25-13:35

הפסקה

 

13:45 -13:35

7

 

13:45-14:30

8

 

14:30-15:15