מכתב חודש אייר

א' באייר תשע"ב                                                                                                                                                                                               23 באפריל  2012

הורים ותלמידים יקרים!

חודש אייר , הינו חודש "הכבוד". רובי ותלמידי כתה ה'  הכינו טקס חגיגי במהלכו חווינו טעימה קלה מהתכנים הצפויים לנו בחודש זה. תודה לרובי ולילדי כתה ה'.

 הכבוד הינו ערך יסוד אוניברסאלי, והוא נבחן ונמדד מדי יום ביחסם של בני אדם לזולתם. להתייחס לזולת בכבוד משמעו - לתת חשיבות לכל אדם באשר הוא ולהכיר בערכו מעצם היותו "אדם". בכל אדם פועם צורך אנושי עמוק שיתייחסו אליו בכבוד, והוא מצפה מאחרים שיתייחסו באופן חיובי לזהותו, לרגשותיו, למחשבותיו, לאמונתו, למעשיו ולקשייו.

נקודת המוצא ביהדות ביחס לכבוד האדם משתקפת באמרה "יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך" (אבות ב', י'): כשם שאינך רוצה שיפגעו בכבודך, כך היזהר שלא לפגוע בכבוד חברך.
במדינת ישראל נחקק חוק יסוד כבוד האדם וחירותו (1992) הקובע: "... אין פוגעים בחייו, בגופו או בכבודו של אדם באשר הוא אדם...".

בנוסף לכבוד האדם, במהלך החודש הקרוב נדגיש ונייחד שיעורים רבים לנושאים הבאים: הכבוד לדגל, לסמל, להמנון. הכבוד לטקסי יום הזיכרון לחללי צהל ונפגעי פעולות האיבה. נדבר על משמעות הטקסים ליחיד ולחברה והכבוד לנופלים הרבים במערכות ישראל. נדבר על הטקסים הערכיים במעבר ליום העצמאות, הדלקת המשואות בהר הרצל ומשמעותם ועוד...

 

אנו חשים מדי חודש את יישום ערכי מפתח הלב בקרב כל אוכלוסיית ביה"ס וגאים על כך מאוד. לכן החלטנו הפעם שמצטייני חודש ניסן בדגש על "אחדות ושונות"  יהיו... כל תלמידי ביה"ס! על טקסי הפסח היפים, על ההכנות והביצוע. לכן כל כתה קיבלה תעודת הערכה והצטיינות כיתתית על "אחדות כוחותינו למרות שונותנו".

 

עלו והצליחו!

 ביום רביעי האחרון חגגנו יום שכולו כחול-לבן בביה"ס. במהלך היום הילדים נחשפו לתעשייה הישראלית, לדילמות הקשורות לצריכת מוצרי כחול לבן, ליזמות ופיתוח גאווה לאומית. הילדים התנסו בהכנת תוצר המראה את חשיבות הצריכה של מוצרים ישראליים. את התוצרים תלינו על לוחות ביה"ס - "בשבילי רק ישראלי".

 אתמול קיימנו סדנא ייחודית לכל תלמידי ביה"ס (בקבוצות קטנות) שמטרתה היא פיתוח המוטיבציה האישית ועידוד חשיבה יצירתית. הסדנא הועברה בגישה חוויתית ומלאת הומור. הילדים התמודדו עם אתגרים מחשבתיים, רגשיים ואינטואיטיביים והתנסו בגורמי מוטיבציה שונים תוך כוונה לייעול השימוש בלימודים ובחיי היום-יום. הילדים קיבלו עידוד והכוונה כיצד לבנות בעצמם את כוח ההנע הפנימי שלהם. הסדנאות הופעלו על ידי מנחי "פסיפס". היה נפלא!

 הטיולים השנתיים ואירועי החודש הקרוב מופיעים בלוח החודשי המצ"ב.

 

בברכה                                            

צוות ביה"ס    והמנהלת, רחל בר מעוז