לוח חופשות תשע"דראש השנה

כ"ט באלול תשע"ג – ג' בתשרי 


 4.9.13  -  7.9.13

יום הכיפורים וסוכות

ט'-כ"ד בתשרי  


 13.9.13   28.9.13

חנוכה

כ"ה בכסלו – ב' בטבת 


 28.11-5.12.2013

פורים

י"ד-ט"ו באדר ב' , 


16.3.14 -  17.3.14

פסח

ו'-כ"ב בניסן


 6-22.4.2014


יום העצמאות (נדחה)

ו' באייר תשע"ד, 6.5.2014


ל"ג בעומר

י"ט באייר תשע"ד, 19.5.2014


חג השבועות

ה'-ח' בסיוון תשע"ד, 3-6.6.2014

Comments