סיכום ישיבת הנהגת הורים אוקטובר 2016

נשלח 1 בנוב׳ 2016, 23:16 על ידי נחשוני החולה יסוד המעלה
שלום לכולם, 
אתמול, 2016/10/31 ,התכנסה הנהגת ההורים לישיבתה הראשונה לשנת הלימודים הנוכחית. 
בישיבה נכחו: יונית שנקר, שירי חורש-ציפיניוק, חגית תדמור, גיל פרן, חנית אברהמי, עדי זמירי, אלה זמבוקה, שרית צפריר, פטרה יעקובי, נעמי גוטמכר, רתם לויפר ומאיה ליפשיץ. 

בישיבה הציגה יונית בפני הנוכחים את ה"אני מאמין" שלה בתור מנהלת: כבוד האדם באשר הוא אדם, אם מדובר בתלמידים, במורות, במנהלת ובהורים. פתיחות והקשבה לכל הקולות הרלוונטיים לבית הספר. מנקודת המבט של יונית, היא נמצאת עדיין בתקופת צפייה, והכרות עם הקיים. כל זאת תוך כדי חשיבה על אופיו של בית הספר, והסתכלות עתידית. צוות המורות שהתגלה ליונית הינו צוות מסור ומשקיע שהולך איתה יד ביד, והכל כדי לקדם ולשפר את בית הספר. 

במסגרת החשיבה על אפיון בית הספר, הכיוון שנבחר, בהתאם לדרישת המועצה וההורים, הוא "אדם, חברה וטבע" תוך דגש על למידה אינטגרטיבית חווייתית משמעותית. (למידה אינטגרטיבית – למידה המשלבת את הסביבה בה נמצא בית הספר. הטבע, המקום והחברה נכנסים אל תוך בית הספר, ובית הספר יוצא אל הטבע, המקום והחברה). כמובן, שאפיון בית הספר אינו בא על חשבון לימוד מקצועות הליבה, אלא בנוסף. חשוב להדגיש שמקצועות הליבה משתלבים גם הם בלמידה האינטגרטיבית, כך שבסופו של דבר נוכל להגיע למצב בו הלמידה היא הוליסטית. (דוגמא פשוטה לכך היא שניתן ללמוד על חישוב שטחים ע"י יציאה למגרש הכדורסל וחישוב שטחו, ולא רק על הלוח בכיתה).

יונית הציגה את תכניות הלימוד הייעודיות שנבחרו השנה לכיתות השונות: 
 כיתה ו' – הקשר הרב דורי. תכנית של בית התפוצות הניתנת בחינם. http://www.bh.org.il/he/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%94%D7%A7 %D7%A9%D7%A8-%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%99 תכנית זו מתחברת גם למעבר של כיתה ו' לכיתה ז' ולעבודת השורשים. 

 כיתות א', ב', ג', ו' – בית אוסישקין חינוך סביבתי http://museum.teva.org.il/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%9 5%D7%AA- %D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D 

7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%91%D7%AA%D7%99- /%D7%A1%D7%A4%D7%A8  
כיתות ד', ה' – רשות העתיקות. המשך והרחבת התוכנית שנעשתה לכיתה ד' בשנה שעברה. 

 כיתה ד' – רובוטיקה 

 כיתות ד', ה', ו' – אולטימייט פיס – פריסבי. /http://www.ultimatepeace.org שירי תבדוק כבר בתחילת השנה כיצד ניתן להקצות מקומות למחנה הקיץ של העמותה. 

 כיתות א', ב', ג', ד' + קבוצה מאוחדת של כיתות ה' ו' לפי דרישה של הילדים – ריקוד  כיתות א', ב', ג', ד' – פינת חי. בהובלתה של הדר 

 כיתה ה' – קרן אברהם. תכנית מפגשים בין יהודים וערבים בנושא אורח חיים בריא בהובלתה של גיל. 

 מצמיחים )עדיין לא הוחלט באופן סופי אילו כיתות ישתלבו בתוכנית( http://www.matzmichim.org.il/%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA- %D7%95%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D- %D7%9C%D7%91%D7%AA%D7%99- %D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8/%D7%A1%D7%93%D7%A0%D7%90%D7%95%D7 %AA-%D7%95%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA- /%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92%D7%95%D7%AA 

כל התוכניות הן תכניות שנתיות הכוללות מספר מפגשים לאורך כל שנת הלימודים. 
* קיימות תכניות נוספות בבית הספר, חלקן אף ישולבו עם מערך החינוך הבלתי פורמאלי )ארכיון המושבה ועוד( 
* "בית אוסישקין-חינוך סביבתי" ו"רשות העתיקות" יפגשו גם עם שאר הכיתות והקהילה במהלך השנה.

 לאחר הסקירה השנתית נדונו הדברים הבאים: 
1 .ילדים המגיעים לבית הספר באופניים מתבקשים לחבוש קסדה. תעשה פעילות בבית הספר בעניין ויונית אף תוציא מכתב להורים, אך אנו מבקשים גם אתכם ההורים לדאוג שהילדים יחבשו קסדה. 

2 .הארכת הפסקות האוכל – כדי לדאוג לרווחת ובטיחות הילדים, פורמט הפסקות האוכל )בוקר וצהריים( לא ישתנה. לילדים יינתן הזמן לשבת בכיתה ולאכול בצורה רגועה, ורק לאחר סיום הפסקת האוכל יצאו הילדים להפסקה הרגילה. יחד עם זאת, מתוך הבנה שיש להאריך את הפסקות האוכל לטובת הילדים, ולא פחות חשוב מזה, לטובת המורות והצוות, אנו עובדים כרגע על רעיונות לשינוי מערך הצלצולים. עדיין אין החלטה בעניין, והנושא בבדיקה. 

3 .שיעורי בית – מתוך הבנה שיום הלימודים הוא ארוך, ולאחריו לילדים יש פעילויות שונות, עלתה בקשה לצמצם את כמות שיעורי הבית. עלו מספר רעיונות )לתת שיעורי בית רק בימי שלישי וחמישי, להשאיר את השעה האחרונה לשיעורי הבית, לעבוד עם הילדים על ניהול זמן, ליצור מקום על הלוח שבו יראו הילדים והמורות את שיעורי הבית בכלל המקצועות ואת יום הגשתם, ועוד(. אנו נמשיך לדון בנושא בישיבות הבאות. 

4 .עדכון התלמידים וההורים – על מנת לצמצם את כמות המיילים וההודעות בווטסאפ, אנו מעוניינים ליצור מצב בו יש מקום אחד בו ניתן לקבל את כל המידע על בית הספר, שיעורי הבית, עדכונים, הודעות, מכתבים, וכו', והוא אתר בית הספר. /https://sites.google.com/a/yesod.tzafonet.org.il/yesodischool הצוות מתבקש לעדכן את הדפים הרלוונטיים לכל אחד ולהפנות את הילדים ואת ההורים באופן קבוע לאתר. 

5 .בחינות מיצ"ב – הוסבר להנהגת ההורים, ויש להעביר זאת לילדים ולחדד עם המורות: בחינות המיצ"ב המוכתבות ע"י משרד החינוך בוחנות את בית הספר ואת המורות, הן אינן בוחנות את הילדים, למרות שהילדים הם אלו שעושים את המבחן. במידה של הצלחה, בית הספר והמורה מקבלים את הקרדיט ולא תלמיד זה או אחר. כך הדבר גם במקרה של כישלון. הבחינות הן אנונימיות ואינן חלק מהציון. בית הספר אינו מלמד את הילדים לבחינות המיצ"ב. בחינות המיצ"ב משתלבות בלימודים במהלך השנה. 

6 .לאור השינויים העוברים על בית הספר, והנושאים הרבים בהם יש לדון, הוחלט שהנהגת ההורים תיפגש עם יונית לעיתים תכופות יותר. תאריכים לישיבות הבאות ישלחו בהמשך. 7 .תפקיד יו"ר הנהגת ההורים הוצע לנוכחים, והוחלט שאני אמשיך בו גם השנה. 

בברכה, 
מאיה ליפשיץ 
יו"ר הנהגת הורים ביה"ס נחשוני החולה
Comments