לוח חודש כסלו תשעג

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/745FD6B8-AB46-49C0-8B97-5F3B3FEB8E26/104812/kislev.jpg             חודש כסלו:  ערך החודש – שונות  נובמבר-דצמבר 2012

 

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

11

כיתה ב'                         מסיבת ספר תורה

12

13

 

14   ר"ח כסלו

כינוס בית ספרי ערך "השונות"

א 15 

 

ב 16

 

ג 17

ד 18

 

ה 19 

תלמידי ה'-ו' מתרימים בקהילה

ו 20

 

ז 21

 

ח 22

כיתות ג'-ד' טיול לנחל ראש פינה

ט 23

י 24

יא 25

ישיבת                   הנהגת הורים

יב 26 

 

יג 27 

פעילות ראשונה  של פרוייקט עיתון

יד 28 

 

טו 29

פעילות כ"ט בנובמבר

טז 30

 

יז 1

יח 2

יט 3

"שומרי הנחל" כתה ה' –תחילת המיזם.

כ 4

"מרוץ הלפיד" פעילות קהילתית

כא 5

מסיבת חנוכה ייחודית                       בערב במתנס

כב 6

   סדנאות לחנוכה                                 כתה ו'- פעילות ערב משפחתית

כג 7

 

כד 8

 

כה 9

חופשת

חנוכה

כו 10 

חופשת

חנוכה

כז 11

חופשת

חנוכה

כח 12

חופשת

חנוכה

כט 13

חופשת

חנוכה

 ראש חודש טבת

חופשת

חנוכה

ב 15

חופשת

חנוכה

חופשת חנוכה     עד יום א' 16/12

חוזרים ללימודים       ביום שני 17/12

 

 

 "כשם שאין פרצופיהם של בני האדם דומים זה לזה, כך אין דעתם שווה זה לזה,

אלא כל אחד ואחד יש לו דעה בפני עצמו".

(על-פי מדרש במדבר רבה, פרק כ"א)