האחר הוא אני

האחר הוא אני 
הנושא השנתי לשנה"ל תשע"ד

נושא זה מציב בקדמת הבמה ערכים אוניברסליים של כבוד האדם, צדק,שוויון, סבלנות,הכלה וחמלה, דמוקרטיה,זהות ושייכות.
קבלת השונה והאחר, הבנה ששונות מצויה בכל אחד, הכרת ערך השונות לחשיבה, ללמידה ולקיומה של חברה.

סרטוני בית הספר


כל ילדי בית הספר שרים "אני ואתה" / - בשפת הסימנים

הכיתות מציגות פתגמים:
כיתה א' : "אין לך שתי אילנות שווים, שני עלים שווים, ועל אחת כמה וכמה בני אדם שווים זה לזה.
כיתה ב' : "אל תסתכל בקנקן אלה במה שיש בו"
כיתה ג': "כל בן אדם הוא צבע שונה וביחד העולם צבעוני"
כיתה ד': "כשהעיוור תומך בפיסח, שניהם מצליחים להתקדם"
כיתה ה': "ואהבת לרעך כמוך"
כיתה ו': "בשלושה דברים אדם משתנה מחברו בקול במראה ובדעת"