שיר של יום

נשלח 16 במרץ 2017, 4:21 על ידי נחשוני החולה יסוד המעלה
 בית ספרנו מתחיל בתוכנית החדשה שיר לכל יום.
מוזמנים להיכנס ללשונית בסרגל ניווט האופקי.
Comments