מאגר תמונות

קישור לשנים קודמותתמונות תשע"ז

 


טקס חודש שבט ערך אחריותארכיאולוגיה כיתה ה' - פעילות לקראת חותם


כיתה ג' - תכונות חומרים


כיתה ב' - תכונות חומרים


כיתה א לומדת על העננים בשיעור מדעים


הרקדה בבית הספר עם פרימו המרקיד


יום השפה העברית תשע"זמפגש 3 עם טובא זנגריה בנושא בריאותמפגש ראשון כיתה ה' וילדי טובא זנגריה בנושא בריאות

פרוייקט 2 נתיב האור כיתה ד


חפירות ארכיאולוגיות


נתיב האור מפגש 1

ביקור משלחת קנדה


סרטון וידאו בנושא Google Docs


טקס יצחק רבין ז"ל 2016

תוכנית קרן אברהם לכיתה ה


כיתה א' כותבת מילים


צילום: מאיה ליפשיץ

יום ניקיון בינלאומי נחשוני החולה


השקת אמבולנס במושבה

Comments